ลงทะเบียน

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ

โครงข่ายไฟฟ้าสำหรับพลังงานยุคดิจิทัล: เทคโนโลยี การออกแบบ หลักการทำงาน ประโยชน์ที่ได้รับ และการใช้งานจริง

Grid Modernization and Smart Grid

13-15 พฤษภาคม 2563 สำนักงานใหญ่
 สาขา


*
*

*

*


*
-
-
*

  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

  • หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย ค่าลงทะเบียน ท่านละ 7,500 บาท + VAT 525 = 8,025 บาท
  • บริษัท โรงงาน และบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน ท่านละ 8,500 บาท + VAT 595 = 9,095 บาท

  สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ค่าสัมมนาสามารถลงรายจ่ายได้ 200%

  การชำระเงิน

  • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ บัญชีเลขที่ 172-0-26410-4
  • *** กรุณาส่งพร้อมสำเนาใบโอนที่ e-Mail : penthailand2016@gmail.com ***
  • กรุณาชำระเงินภายใน 5 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน
  • "หากผู้สัมมนาต้องการให้จัดอาหารพิเศษ เช่น มังสวิรัติ หรืออาหารฮาลาล กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนจัดงานไม่น้อยกว่า 7 วัน ที่คุณสาริณี โทร. 09 4871 4422 หรือที่ penthailand2016@gmail.com"